รับสมัครทีมงาน DEV

  NANOBOT แพลตฟอร์มบอทเทรดอัตโนมัติชั้นนำ
ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เราวางไว้
หรือสร้างและปรับแต่งกลยุทธ์เทรดของตนเอง
เรามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การเทรดที่ยั่งยืน
ปลอดภัยและสร้างกำไรสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน
โดยไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าดูกราฟ

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้งาน

font-end: HTML, CSS, JavaScript และเครื่องมือที่ช่วยพัฒนางานด้าน font-end เช่น
React, node.ja และ Bootstrap5

back-end: Python และ Django Framework เครื่องมือที่ช่วยพัฒนางานด้าน back-end เช่น
Python, Django และ SQL

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 6 Image 6

Contact Us

Address : โครงการ City Connect กรุงเทพฯลฯ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง 10150
Facebook : facebook.com/nanobot.apps
Google Map : สถานที่ทำงาน
Email : nanobotsup@gmail.com